Onze visie

Ons kindcentrum biedt een gevarieerd en samenhangend aanbod van kinderopvang en onderwijs voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Hierbij spelen wij in op de snel veranderende samenleving en de nieuwe vaardigheden die dit van kinderen vraagt. Daarom is er in onze pedagogisch-onderwijskundige visie aandacht voor natuur, cultuur, techniek en wetenschap. 
 

Wat opvalt is de huiselijke sfeer binnen het Max Havelaar Kindcentrum. Door de manier waarop de ruimte is ingericht worden de kinderen op een natuurlijke manier gestimuleerd om nieuw spel te ontdekken en als vanzelfsprekend nieuwe ervaringen op te doen.

 

Een gezamenlijke pedagogische visie

Wij willen de kinderen een omgeving bieden waar ze kunnen groeien en bloeien. Zonder dat ze bij de overgang van kinderdagverblijf naar school en van school naar buitenschoolse opvang van 'eiland' naar 'eiland' hoeven te springen.

 

Het vertrouwen in kinderen vormt onze gezamenlijke basis. We noemen het de pedagogische grondhouding. Deze grondhouding van leerkracht en pedagogisch medewerker vormt de kern van onze visie. Wij maken onze gezamenlijke visie zichtbaar in de schets van een bloem.

 

Rijke leeromgeving voor kinderen 0-12 jaar

 

Vertrouwen in kinderen staat midden in de bloem. We vertrouwen erop dat ieder kind de wereld om zich heen kan en wil leren kennen. In de bloemblaadjes beelden we uit wat kinderen van ons vragen op hun ontdekkingstocht. De bloem wordt gedragen door de stengel. Deze stengel staat voor de stevige basis van onze pedagogische gemeenschap. Binnen deze gemeenschap hebben we oog voor elkaar. Uiteraard horen ouders ook bij deze gemeenschap. Zij zorgen voor de groeikracht van ons kindcentrum.

 

Lees meer over onze pedagogische visie