Actueel

Ook voor scholen heeft het uitbreken van het Covid-19 virus grote gevolgen. Na een volledige sluiting van 16 maart tot 11 mei 2020, mochten we vanaf 11 mei op halve kracht het fysieke onderwijs weer herstarten. Het kinderdagverblijf ging weer helemaal open en de buitenschoolse opvang gedeeltelijk
Het online onderwijs ging na 11 mei door voor kinderen die om welke reden dan ook nog niet naar school toe kwamen. Ondertussen werd er ook een behoorlijke grote druk gelegd op de kinderopvang. Om te zorgen dat ouders met een vitaal beroep zich zoveel mogelijk konden inzetten was er noodopvang mogelijk. Sinds 8 juni is ons Kindcentrum weer voor 100% opgestart en zijn zo goed als alle kinderen weer aanwezig.

 

Hygiënemaatregelen


Door steeds wisselende protocollen voor scholen en kinderopvang en richtlijnen van het RIVM moet er continu geschakeld worden. Daarbij was, en is het nog steeds, erg belangrijk om de hygiëne goed in de gaten te houden. Ook daarvoor zijn allerlei regels opgesteld. Inmiddels bij iedereen welbekend, omdat ze een niet te missen onderdeel van de huidige Corona samenleving zijn geworden.

 

Om extra risico's te vermijden hebben andere volwassenen dan het personeel van ons Kindcentrum nog geen toegang tot ons gebouw of het plein. Tenzij er een afspraak met iemand is gemaakt die noodzakelijkerwijs toegang moet hebben voor bijvoorbeeld schoonmaak of onderhoud.Wij vragen die mensen uiteraard bij binnenkomst hun handen te desinfecteren met gel of te wassen met zeep.