Actueel

2021
Ik hoop dat iedereen tijdens de kerstvakantie momenten vol geluk heeft ervaren waarin je hebt genoten van dierbaren om je heen. Door deze momenten te koesteren en als herinneringen op te slaan kan je in het nieuwe jaar zo nu en dan opnieuw even genieten. Inmiddels zijn we weer in contact met de kinderen van ons kindcentrum. Het vraagt van iedereen direct weer van alles: kinderen thuis online aan de slag, ouders en
teamleden die ze hierin ondersteunen en ook zelf nog werken.
Samen lukt het ons en ondersteunen we de kinderen zo goed mogelijk in hun ontwikkeling.
Als iedereen doet wat kan en ook oog houdt voor eigen balans dan is goed, goed genoeg.
De kinderen zijn inmiddels beter in staat om online te werken en de meeste kinderen vanaf groep 6 kunnen zelfstandig inloggen en zelfstandig de leerstof verwerken. De leerkracht is iedere dag op bepaalde momenten bereikbaar voor vragen van kinderen.
Voor de jongere kinderen is deze periode lastiger en zij hebben dan ook meer ondersteuning van ouders nodig. Alle medewerkers van het kindcentrum zoeken een sociaal contact momentje met de kinderen. Door deze verbinding met de kinderen beogen we de band te versterken ook al zijn we niet samen. Dit vergemakkelijkt straks een goede hernieuwde start op het kindcentrum.
Gelukkig is er een lichtpunt in zicht en is er gestart met het vaccineren.

Wensen voor 2021
Ik proost graag op afstand op het nieuwe jaar, met mijn wensen voor alle betrokkenen bij het kindcentrum.
Ik wens dat ons kindcentrum snel weer bruist. Dat we in goede samenwerking bijdragen aan een plezierige tijd en de ontwikkeling van de kinderen in ons kindcentrum. Verbinding en begrip zijn hierin voor mij belangrijk.
Samen kunnen we dit bewerkstelligen door elkaar op te zoeken, als het niet fysiek kan dan digitaal.

Karin van Wolferen,
Directeur Max Havelaar Kindcentrum