Onderwijs binnen ons kindcentrum

Onderwijs geven betekent dat we alles uit een kind willen halen, op een manier die bij elk individueel kind past.
In de klas wisselen instructiemomenten en zelfstandig werken elkaar af, waarbij het didactisch handelen zoveel mogelijk wordt afgestemd op het kind. Er wordt klassikaal, maar ook in groepjes en individueel gewerkt.


We begeleiden de kinderen bij het ontwikkelen van een zelfstandige werkhouding en werken in de klas met niveaugroepen. Kinderen die dat nodig hebben bieden we pre-teaching: een korte uitleg vooraf, over de stof die behandeld gaat worden, biedt herkenning voor deze kinderen als de stof later klassikaal besproken wordt.