Pedagogische visie

Bij Max Havelaar Kindcentrum bieden we kinderen basisonderwijs en kinderopvang aan vanuit één doorgaande ontwikkelingslijn. Binnen ons kindcentrum hebben we extra aandacht voor natuur, cultuur, wetenschap en techniek en de ontwikkeling van 21ste-eeuwse vaardigheden. Zo bereiden we jouw kind(eren) optimaal voor op een mooie toekomst. Alles vanuit één prachtig gebouw, midden in het centrum van Delft.

Vertrouwen in kinderen

Je kind vindt bij ons een fijne en vertrouwde omgeving waarin kinderen kunnen groeien en bloeien. Basisonderwijs en kinderopvang voelen bij ons als één, zodat kinderen niet bij de overgang van bijvoorbeeld school naar BSO van 'eiland' naar 'eiland' gaan. Het vertrouwen in kinderen vormt onze gezamenlijke basis. Deze maken we zichtbaar in de schets van een bloem.

Vertrouwen in kinderen staat in het hart van de bloem. We vertrouwen erop dat ieder kind de wereld om zich heen kan en wil leren kennen. In de bloemblaadjes beelden we uit wat kinderen van ons vragen op hun ontdekkingstocht. De bloem wordt gedragen door de stengel. Deze stengel staat voor de stevige en veilige basis, waarin we oog hebben voor elkaar. Ouders horen ook bij deze basis. Zij zorgen voor de groeikracht van ons kindcentrum.

Ook maken we voor de sociaal emotionele ontwikkeling gebruik van de Orkatraining. Orka Training is een innovatieve lesmethode die de kinderen belangrijke vaardigheden aanleert zoals zelfvertrouwen, samenwerking, en emotionele regulatie. De Orka training werkt met superhelden. Kinderen leren een keuze te maken voor een superheld, afgebeeld op de Superheldenposters. Kinderen oefenen daarmee hoe ze in allerlei sociale situaties kunnen reageren maar leren ook hoe ze in en als een groep kunnen functioneren. Iedere medewerker wordt hierin getraind door praktijk Orka. Orka Training is geschikt voor kinderen van alle leeftijden en niveaus binnen ons kindcentrum.