Ontdekkend leren

Kinderen leren optimaal als ze zelf kunnen ontdekken en onderzoeken en zich op die manier blijven verwonderen en verbazen. Wij willen dat je kind zich uitgedaagd voelt door een goed doordacht aanbod vanuit de leerkrachten.

Kinderen komen met vragen na het (voor)lezen van een boek, een bericht op het jeugdjournaal of een bepaalde gebeurtenis. Deze vragen vormen het uitgangspunt van het ontdekkend leren en de leerkracht zorgt dat de gestelde leerdoelen terugkomen. Ontdekkend leren zorgt ervoor dat kinderen gemotiveerd zijn, met meer plezier leren, zich vrij voelen om vragen te stellen en een onderzoekende houding krijgen.

 

In onze kleuterklassen verloopt het gehele onderwijsaanbod via het ontdekkend leren. Een kleuter leert door te spelen op zijn of haar eigen manier. De leerkracht stuurt en begeleidt in het aanbod van materialen en spelvormen.

 

In de hogere groepen wisselen we ontdekkend leren af met het schoolse leren. Deze combinatie zorgt ervoor dat je kind goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs gaat. Je zoon of dochter is vaardig in de 21-eeuwse vaardigheden en beheerst de kennis die nodig is voor het vervolgonderwijs.