Schoolgids en verzoek vrijstelling schooluren

 

Schoolgids

De digitale schoolgids van onze afdeling onderwijs vind je op de website scholen op de kaart.

Vrijstellingsverzoek

In een enkel geval mag een directeur vrijstelling van schooluren toestaan. Voor het aanvragen moet altijd een formulier worden ingevuld. Dat formulier vind je als pdf onderaan de pagina.


Het verzoek tot vrijstelling schooluren moet minimaal 2 weken van tevoren worden aangevraagd bij de directeur.