Visie op onderwijs

Max Havelaar Kindcentrum creëert een inspirerende leeromgeving voor optimale groei van kinderen. Groeien betekent dat je kind op avontuur gaat, zelf dingen kan ontdekken, gericht leert hoe te leren, fouten mag maken, samen leert en leert om door te zetten en plezier te maken. Zo vult ieder kind zijn of haar eigen rugzak. Met deze rugzak kan je kind de wijde wereld in, met lef en vertrouwen!
Leren is voor kinderen een natuurlijke behoefte. Jouw kind groeit op zijn of haar eigen manier met een eigen dynamiek, richting en tempo. Het groeiproces stimuleren wij door duidelijke doelen te stellen, kinderen inzicht te geven welke vaardigheden ze gaan leren en later beheersen. Het groeiproces gaat gepaard met het ontdekken en maken van fouten. Leren doe je van en met andere kinderen en de volwassenen om je heen.

  

Eigen leerroute

Zelfstandigheid, eigenaarschap en samenwerken nemen in ons onderwijs een centrale plaats in. Het versterken van de zelfsturing en samenwerking bij kinderen zien wij als een meerwaarde. We betrekken jouw kind bij zijn of haar eigen leerroute door keuzes te geven hoe hij of zij tot leren komt. We bieden jouw kind een rijke leeromgeving, waarin hij/zij kan oefenen op een eigen manier. Je kind krijgt een eigen portfolio. Hierin wordt het ontwikkelpad zichtbaar. Iets om trots op te zijn als kind!

 

Cultuur & natuur | techniek & wetenschap

De pijlers cultuur & natuur, techniek & wetenschap komen overal terug in ons kindcentrum. Hierin zitten belangrijke elementen, zoals het bedenken van creatieve oplossingen, samenwerken, talentontwikkeling en technologie ontdekken. We hebben diverse ateliers ingericht waar de kinderen tijdens onderwijstijd gericht leren en waar ze tijdens opvangtijd datgene kunnen ontdekken wat ze interessant vinden.

 

Sociale omgeving

Kinderen leren veel van elkaar in uiteenlopende vormen van samenwerking. Ze ontwikkelen verantwoordelijkheid voor het grotere sociale geheel, waarvan ze actief deel uitmaken. Een veilige sociale omgeving is nodig om optimaal te kunnen groeien. Dag in, dag uit doen we je kind voor hoe je aardig kunt zijn voor elkaar en hoe je de ander kunt helpen.

In de vaardigheidstrainingen die voor ons kindcentrum zijn ontwikkeld oefenen we hoe je in allerlei sociale situaties kunt reageren. In de groepen hangen superhelden posters met 'Keuzes voor Superhelden'. Daarop staat afgebeeld wat je voor een ander kunt doen, bijvoorbeeld: elkaar aanspreken. Stoere plaatjes laten zien hoe je om kunt gaan met 'uitdagingen', bijvoorbeeld als iemand expres tegen je aanloopt. Je kunt kiezen tussen: negeren, opkomen voor jezelf, een slimme plek kiezen of relaxed terugpraten (zie de aanpak in samenwerking met Orka in onze schoolgids die je vindt op de website Scholen op de kaart)