Medezeggenschap

Binnen het kindcentrum is de medezeggenschap voor onderwijs en kinderopvang apart geregeld. Voor onderwijs ligt dit bij de medezeggenschapsraad en voor de kinderopvang bij de oudercommissie. We werken toe naar een overlegvorm waarin de vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraad en de oudercommissie de gezamenlijke onderwerpen voor het kindcentrum bespreken. 

 

 

Medezeggenschapsraad onderwijs 

Contact: mr.maxhavelaar@scodelft.nl

 

Oudercommissie kinderopvang

Contact: Anneloes Bodewes (voorzittter)

E-mail: ocmaxhavelaar@kinderopvang-plein.nl