Een uitdagende leeromgeving voor jouw kind!

Een plek waar kinderen leren, spelen, zich ontwikkelen en ontmoeten. In ons kindcentrum krijgt jouw kind de ruimte om zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen in een omgeving waarin we leren, spelen en samen op ontdekking gaan vanuit één doorgaande ontwikkelingslijn.

 

 • Bewegen & Gezondheid
  We streven naar een gezonde omgeving, waarin aandacht is voor gezonde voeding en bewegen. In de groepen is er ook veel aandacht voor bewegend leren.
  Lees verder ›
 • Cultuur & Natuur
  Cultuur- en natuureducatie is belangrijk voor een brede ontwikkeling. We werken projectmatig aan interessante thema’s en dagen de kinderen uit om hun kennis te vergoten en talenten te ontwikkelen. 
  Lees verder ›
 • Techniek & Wetenschap
  Delft is de stad van de techniek. Dat zie je terug in ons kindcentrum. Wij hebben een eigen techniekatelier, geven les in programmeren en werken nauw samen met Science Centre Delft.
  Lees verder ›
 • Modern onderwijs
  Zelfstandigheid, eigenaarschap en samenwerken nemen in ons onderwijs een centrale plaats in. We betrekken jouw kind bij zijn of haar eigen leerroute door keuzes te geven hoe hij of zij tot leren komt.
  Lees verder ›
 • Breed aanbod kinderopvang
  Kleinschalig kinderdagverblijf, voor- en buitenschoolse opvang. Ook de BSO is ingericht rond de pijlers van het kindcentrum: natuur, cultuur en wetenschap. 
  Lees verder ›
 • Ontdekkend leren
  Een uitdagende leeromgeving voor elk kind! Kinderen leren optimaal als ze kunnen ontdekken en onderzoeken. Zo blijven ze gemotiveerd en zich verwonderen en verbazen. 
  Lees verder ›