Ouderbijdrage en kosten kinderopvang

Voor onderwijs geldt een vrijwillige ouderbijdrage. De kinderopvangkosten betaalt u apart. Hiervoor kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen.


Ouderbijdrage onderwijs

Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de oudergeleding in de Medezeggenschapsraad ermee heeft ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om. De vrijwillige ouderbijdrage is inkomensafhankelijk en bedraagt resp. €8/€105/€130 per schooljaar. Daarvan bekostigen we:

  • culturele activiteiten
  • ICT materiaal, zoals computers en digiborden
  • muziekles en ORKA trainingen
  • kerstactiviteiten
  • schoolreis
  • sinterklaasviering.

Er zijn geen overige schoolkosten.

 

Kosten kinderopvang

Onze kinderopvang (kinderdagverblijf, voorschoolse- en buitenschoolse opvang) valt onder de Wet Kinderopvang. Dat betekent dat werkende of studerende ouders voor de kinderopvangkosten kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen bij de Belastingdienst. De hoogte van de toeslag hangt af van uw (gezamenlijk) inkomen, het aantal uren dat u werkt en het aantal uren dat u per jaar van kinderopvang gebruik maakt.

 

 

Op de plaatsingsovereenkomsten zijn de algemene voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang van toepassing: Algemene voorwaarden dagopvang en buitenschoolse opvang van de Brancheorganisatie Kinderopvang 2016 De kinderopvang binnen Max Havelaar Kindcentrum is onderdeel van Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK). Daarom zijn ook de aanvullende voorwaarden van Stichting Rijswijkse Kinderopvang van toepassing.