Ouderraad

De Ouderraad organiseert tijdens of buiten schooltijd diverse activiteiten en evenementen. Of helpt bij de organisatie hiervan. Bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, het Paasontbijt, de schoolreis, de sportdag, het afscheid van groep 8 en het zomerfeest.

Wie zijn wij?

Wij zijn de Ouderraad (OR) die bestaat uit ouders van leerlingen. 

Hoe zijn we georganiseerd? 

De OR vergadert ongeveer vier keer per jaar. Samen met leerkrachten bemensen de ouderraadsleden diverse commissies, zoals de kerstcommissie. Met de leerkrachten vindt overleg plaats over de te organiseren activiteiten. Daarbij ook ondersteund door hulpouders, die geen lid zijn van de OR.


Het is erg leuk om als ouder een stukje mee te lopen met uw kind en te zien waar het mee bezig is. 


Zin om ook eens mee te helpen bij een activiteit? 

Geef het door aan de leerkracht van uw kind(eren). In de kerstperiode versieren OR leden de school. Met Sinterklaas kopen zij cadeautjes en die pakken ze samen in bij een lekker kopje koffie. Ook wordt er samen met het team een thema bedacht en uitgewerkt. Natuurlijk moet de kleding van de Sint en Pieten worden verzorgd. Met Pasen wordt voor de voorbereiding van het paasontbijt gezorgd. Ook helpt de OR ieder jaar bij het organiseren van de schoolreis, de sportdag en de avondvierdaagse. Het geld waarmee deze activiteiten worden betaald komt uit de ouderbijdrage. 

Als u vragen heeft over de ouderraad, stel ze gerust aan de leerkrachten of aan de huidige OR leden.