Samenwerking met ouders en kinderen

Het opvoeden van kinderen is een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders en medewerkers van het kindcentrum. Het is daarom belangrijk elkaar te informeren over alle voor het kind belangrijke gebeurtenissen. Een ingrijpende gebeurtenis thuis bijvoorbeeld kan invloed hebben op het wel en wee van een kind op school of tijdens de kinderopvang. Het is belangrijk dat ouders en medewerkers elkaar ondersteunen bij het delen van zorg. Om die reden gaan wij graag met ouders in gesprek.
 

Wij nodigen ouders nadrukkelijk uit om deelgenoot te zijn van het proces van een steeds verbeterend kindcentrum. Samen met de ouders en de kinderen zorgen we voor een veilig en prettig leer- en leefklimaat en werken we aan een sociaal maatschappelijk bewustzijn. Wij maken graag gebruik van de kwaliteiten van onze ouders en kinderen. Dat kan zijn op het gebied van het pedagogisch didactisch klimaat. Maar wij zoeken ook de samenwerking bij de inrichting en invulling van ons kindcentrum en het schoolplein. Deze instelling zorgt voor een helder en herkenbaar kindcentrum met een breed draagvlak voor de zaken waar wij als kindcentrum voor willen staan.

 

Andere zaken waarmee ouders ons kunnen helpen zijn b.v. door te participeren in de Ouderraad (onderwijs), de Oudercommissie (kinderopvang) of door mee te denken in de Medezeggenschapsraad. Of u kunt meehelpen bij het lezen met individuele kinderen, het uitlenen van boeken in onze schoolbibliotheek, het schoonmaken van speelmateriaal in de klas of bij een activiteit.

 

Nieuwsgierig wat u als ouder kunt betekenen?

Bel of mail ons: